Ubezpieczenie OC

Czym jest składka OC? Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. odpowiedzialność cywilna polega na ponoszeniu konsekwencji majątkowych działania własnego lub osób trzecich. Mówiąc wprost jest to rekompensata szkód powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Są to zarówno szkody osobowe, jak i materialne. Składka OC co najważniejsze jest przypisana do danego samochodu, a nie jego właściciela.  

Osobą odpowiedzialną za naprawienie szkody powstałej w wyniku kolizji czy wypadku drogowego, jest sprawca tego zdarzenia. Z jego ubezpieczenia jest pokrywana naprawa uszkodzonego pojazdu na przykład. 

Jeśli chodzi o podstawowe różnice między kolizją a wypadkiem drogowym. O kolizji możemy powiedzieć w sytuacji gdy w wyniku wypadku drogowego doszło tylko do szkód materialnych czyli uszkodzony mamy tylko samochód. Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe w wyniku, którego są osoby poszkodowane – ranne lub zabite. 

polisa OC składka ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i każdy posiadacz samochodu jest zobowiązany wykupić takie ubezpieczenie. Za brak ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej grozi nałożenie opłaty karnej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ale takie konsekwencje mogą być jeszcze poważniejsze. Wysokość takiej kary zależy od rodzaju samochodu oraz okresu przez jaki właściciel nie posiadał ważnego ubezpieczenia. Dla przykładu brak ważnego ubezpieczenia OC dla samochodu osobowego wynosi: do 3 dni – 1200zł, od 4 do 14 dni – 2800zł, powyżej 14 dni – 5600zł.

Jednakże nie jest to jedyna kara w związku z brakiem ubezpieczenia OC. Najpoważniejsze kary grożą sprawcy wypadku drogowego lub kolizji. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w takiej sytuacji ma prawo egzekwować od sprawcy tzw. regres ubezpieczeniowy. Czyli zwrot odszkodowania za wypadek spowodowany pojazdem bez ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kary w takiej sytuacji są już bardziej dotkliwe bo mogą sięgać rzędu setek tysięcy a nawet milionów złotych. 

Także warto pamiętać o terminowym wykupieniu ubezpieczenia OC na posiadany samochód. 

Co warto jeszcze wspomnieć sprawca kolizji lub wypadku drogowego nie może naprawić swojego pojazdu korzystając z OC. 

Ubezpieczenie OC
Tagi: