Regres ubezpieczeniowy

Warto wspomnieć kilka słów odnośnie regresu ubezpieczeniowego.

Czym jest regres ubezpieczeniowy? Pewnie osoby, które się z tym spotkały na samą myśl mają gęsią skórkę. Mówiąc w dużym skrócie regres ubezpieczeniowy jest to świadczenie zwrotne firmy ubezpieczeniowej lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, którego polega na żądaniu zwrotu wypłaconego ofierze odszkodowania w całości lub części od sprawcy wypadku.

Aby uniknąć regresu ubezpieczeniowego należy przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim:

– nie uciekaj z miejsca wypadku

– nie kieruj samochodem bez posiadania uprawnień

– unikaj prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, substancji psychotropowych czy środków zastępczych zdefiniowanych przez przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii

– nie wyrządź szkody z premedytacją

Firma ubezpieczeniowa ma prawo dochodzenia regresu również gdy kierowca spowoduje wypadek samochodem pochodzącym z przestępstwa.

Jeśli chodzi o Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny on również może dochodzić regresu. Przede wszystkim możemy uniknąć tego pilnując aby nasze ubezpieczenie OC było bez żadnych przerw ważne. W przypadku spowodowania wypadku bez ważnego OC, UFG wyśle nam wezwanie do zapłaty za odszkodowanie oraz dodatkowo naliczy karę za brak ważnego ubezpieczenia OC, więcej o tym pod linkiem tutaj.

Odwołanie od regresu ubezpieczeniowego

Od regresu ubezpieczeniowego istnieje możliwość odwołania się. Mamy na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Jeśli nie zareagujemy na wezwanie do zapłaty czyli ani nie złożymy odwołania ani nie zapłacimy zakład ubezpieczeń czy UFG zyskują prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Co dodatkowo zwiększy nasze zadłużenie o koszty sądowe oraz odsetki. 

Mamy kilka możliwość odwołania się od regresu:

– całkowite umorzenie

– częściowe umorzenie

– rozłożenie należności na raty

– odroczenie 

Odwołanie od regresu można uzasadnić trudną sytuacją materialną, finansową czy życiową. Na każdą z tych rzeczy należy dołączyć odpowiednie dowody, zaświadczenia na poparcie tego.

Ile czasu firma ubezpieczeniowa i UFG mają na dochodzenie regresu? Regres ubezpieczeniowy przedawnia się po upływie 3 lat od wypłaty odszkodowania. 

Firma ubezpieczeniowa nie ma prawa do regresu ubezpieczeniowego w przypadku gdy sprawcą szkody jest osoba związana z osobą poszkodowaną we wspólnym gospodarstwie domowym. W takiej sytuacji ukaranie sprawcy mogłoby nieść negatywne skutki kondycji finansowej dla osoby poszkodowanej. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której szkoda została popełniona z premedytacją.

Regres ubezpieczeniowy jest dość szerokim tematem. Inne rzeczy opiszę w dalszych artykułach. Obserwujcie po więcej ciekawostek 

Regres Ubezpieczeniowy
Tagi: