Może zacznijmy od początku, co to jest szkoda? Jest to takie zdarzenie, które wpływa na wartość oraz sprawność danej rzeczy materialnej. A często też niematerialnej. W wyniku czego zachodzi obowiązek naprawienia jej – czyli likwidacja szkody. Szkody materialne są naprawiane w formie odszkodowania. W przypadku zdarzeń przy udziale pojazdów szkoda jest naprawiana z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy. 

Na przykładzie kolizji drogowej, poszkodowany ma dwie możliwości naprawienia szkody jaka została mu wyrządzona. Może skorzystać z opcji wypłaty odszkodowania – czyli wypłata pewnej kwoty pieniężnej, za którą możemy naprawić sobie samochód albo możemy oddać auto do współpracującego z towarzystwem ubezpieczeniowym zakładu mechaniki pojazdowej gdzie zostanie ono naprawione. Najważniejsze o czym musimy pamiętać, ubezpieczyciel nie może nam narzucić sposobu naprawienia szkody. To do nas należy decyzja o sposobie likwidacji szkody.

Proces likwidacji krok po kroku

  • poszkodowany zgłasza szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Ubezpieczyciel ma obowiązek takie zgłoszenie przyjąć
  • towarzystwo ubezpieczeń po zgłoszeniu gromadzi potrzebną dokumentację, prosi również o udostępnienie pojazdu do oględzin przez rzeczoznawcę, w celu oszacowania powstałych szkód i sporządzenia kosztorysu. Który później zostanie przekazany do poszkodowanego 
  • na likwidację szkody ubezpieczyciel ma 30 dni w przypadku małych szkód, a 90 dni w przypadku szkód bardzo skomplikowanych
  • decyzja zakładu ubezpieczeniowego zgodnie z prawem musi być złożona poszkodowanemu w formie pisemnej oraz musi zawierać odpowiednie pouczenia oraz informację o sposobie odwołania od tejże decyzji
  • ubezpieczyciel ma 14 dni na wypłatę odszkodowania od dnia podjęcia decyzji

Rada na koniec

Jeśli poszkodowanemu zależy na jak najszybszym załatwieniu sprawy, powinien wraz ze zgłoszeniem szkody dostarczyć ubezpieczycielowi całą skompletowaną dokumentację. Usprawni to proces przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Możemy również wysyłać zapytania do firmy o postępach. Czyli tzw. przypominanie o sobie. Jak wiemy z praktyki firmy ubezpieczeniowe szybciej załatwiają sprawy właśnie takich klientów. Jeszcze należy pamiętać aby równie szybko reagować na prośby ubezpieczyciela. Może on poprosić o udostępnienie uszkodzonego pojazdu – zatem nie powinniśmy odkładać tego w czasie, ponieważ szkodzimy sobie sami. Ubezpieczycielowi nie będzie zależeć na jak najszybszym załatwieniu naszej sprawy. To nasz interes jest. Więc musimy o niego zadbać aby jak najszybciej doszło do likwidacji szkody.

Likwidacja szkód
Tagi:                        

Potrzebujesz profesjonalnych usług rzeczoznawcy?

Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu. Skontaktuj się ze mną i zacznijmy współpracę!

Likwidacja Szkód