Rzeczoznawca samochodowy jest nie tylko specjalistą do spraw techniki samochodowej ale jest też jednocześnie miłośnikiem motoryzacji, więc jest to dla niego połączenie pracy i pasji. Jego głównym zadaniem jest rzetelna wycena szkód i opiniowanie o stanie technicznym pojazdów oraz wskazywanie najlepszego rozwiązania aby naprawić szkodę po wypadku, kolizji czy stłuczce oraz jego wycena. Posiadając certyfikaty takie jak: POLEKSMOT – Certyfikat Rzeczoznawcy Motoryzacyjnego czy AUTOCONSULTING – Certyfikat Rzeczoznawcy Maszyn i Urządzeń, posiada niezbędne przeszkolenie oraz wiedzę potrzebną do wydania opinii czy ekspertyzy na temat danego pojazdu lub maszyny. Rzeczoznawca samochodowy jest równie często biegłym sądowym, skarbowym a także biegłym inspekcji handlowej, którego przeprowadzona ekspertyza ma znaczący wpływ na decyzję organu. W Polsce działa również Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, które wspiera swoich członków nie tylko w rozwoju i poszerzaniu wiedzy, a także dba o interesy zawodowe członków stowarzyszenia.

Zawód ten jest uregulowany w Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 79a ustawy prawo o ruchu drogowym rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która posiada:
– co najmniej wykształcenie średnie (lub średnie branżowe),
– co najmniej 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją,
-prawo jazdy kat. A, B oraz C1 lub C,
– certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez akredytowaną jednostkę.
Oraz jest osobą niekaraną wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
Powyższych wymogów nie muszą spełniać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

W Polsce jest utworzony specjalny rządowy rejestr rzeczoznawców majątkowych dostępny pod linkiem.

Rzeczoznawca samochodowy powinien posiadać wystarczającą wiedzę na temat motoryzacji aby we właściwy sposób ustalić jak doszło do uszkodzenia pojazdu, jaki jest stan techniczny samochodu by móc wykonać ekspertyzę na zlecenie podmiotów, z którymi współpracuje. Najczęściej są to firmy ubezpieczeniowe a także warsztaty samochodowe, klienci indywidualni oraz przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem samochodami. Rzeczoznawca będący biegłym sądowym jest bezstronnym uczestnikiem sprawy sądowej, który ma za zadanie dokonać orzeczenia odnośnie danego pojazdu tak aby sąd mógł wydać werdykt poparty rzetelną i prawidłową oceną pojazdu.

Rzeczoznawca samochodowy w trakcie pracy

Ze względu na postępujący rozwój technologii w konstrukcji samochodów oraz fakt, że pojazdy mają coraz więcej nowych rozwiązań dobry rzeczoznawca samochodowy powinien na bieżąco aktualizować swoją wiedzę. Chociażby mając na uwadze fakt, że coraz więcej użytkowników dróg posiada samochody w pełni elektryczne, które dla wielu rzeczoznawców samochodowych mogą być czymś zupełnie nowym i problematycznym jeśli chodzi o wydanie opinii o stanie technicznym pojazdu i sposobie jego naprawy. Dlatego rzeczoznawca musi być osobą obeznaną również w nowych technologiach – wtedy ma bardzo dużą szansę na wyróżnienie się na rynku. Dobry rzeczoznawca jest nie tylko teoretykiem ale i praktykiem.

Kim jest rzeczoznawca samochodowy