Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC Czym jest składka OC? Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. odpowiedzialność cywilna polega na ponoszeniu konsekwencji majątkowych działania własnego lub osób trzecich. Mówiąc wprost jest to rekompensata szkód powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Są to