• Ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych w trakcie eksploatacji, przed zakupem oraz przeznaczonych do odsprzedaży.
 • Ustalanie i weryfikacja danych technicznych oraz identyfikacyjnych pojazdów samochodowych
 • Weryfikacja jakości, sposobu i zakresu przeprowadzonych napraw pojazdów samochodowych
 • Weryfikacja ponaprawcza zgodności zakresu naprawy z kosztorysem i rachunkami za naprawę powypadkową
 • Weryfikacja kosztów napraw pojazdów samochodowych
 • Ustalanie zgodności sposobu kwalifikacji i zakresu naprawy w odniesieniu do technologii napraw pojazdów
 • Ustalanie zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach drogowych oraz kwalifikacja uszkodzeń powypadkowych w celu określenia technologii ich usunięcia, bądź metodą wymiany elementu, bądź jego naprawy
 • Ocena stanu technicznego zespołów i podzespołów oraz części samochodowych
 • Badanie stanu powłok lakierniczych pojazdów
 • Określanie przyczyn uszkodzeń mechanicznych pojazdów i maszyn
 • Opiniowanie pojazdów zabytkowych i typu SAM
 • Ustalenia zużycia paliwa
 • Badanie żarówek z pomocą mikroskopu MSZ 400 T
 • Wycena wartości maszyn i urządzeń technicznych
 • Opinie dotyczące przyczyn awarii pojazdów i maszyn
 • Opinie dotyczące możliwości zaistnienia zdarzenia drogowego i odpowiadających mu uszkodzeń pojazdu
 • Inne prace rzeczoznawcze w zależności od potrzeb zleceniodawców

Potrzebujesz profesjonalnych usług rzeczoznawcy?

Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu. Skontaktuj się ze mną i zacznijmy współpracę!